Nedan finns aktuell information för våra medlemmar.

Information till föräldrar och medlemmar Uppdaterat januari 2022
Vårt informationsblad med information om skolans organisation, praktiskt information till föräldrar samt medlemmars ansvar.


Riktlinjer gällande sjukdomar Uppdaterat november 2021
Information om vilka riktlinjer som ska följas vid olika typer av sjukdomar.