alt-textVår målsättning är:
  • att barnen ska trivas och känna sig trygga på förskolan
  • att stödja och uppmuntra barnen att bli självständiga individer med stark tro på sig själva – genom att hjälpa barnen att lyckas.
  • att uppmuntra barnen att visa hänsyn mot sina kamrater, natur, miljö och materiella ting. Genom att ta ansvar och gemensamt lösa uppgifter och konflikter utvecklas barnen socialt.
  • att miljön på förskolan ska vara ljus, positiv och inbjudande. Den ska ge ett harmoniskt intryck och vara helt inrättad efter barnens behov.
På Lilla Sebran är vår målsättning även
  • att barnen utvecklar språket
  • att barnen utvecklar motoriken
  • att barnen kan klä sig själva
  • att barnen kan ta mat, hälla, äta och dricka själva
Så här arbetar vi för att nå vår målsättning: Miljön på förskolan är väl genomtänkt med små möbler, tavlor i barnens höjd, samt leksaker och material som de själva kan nå. Toaletter, handfat samt krokar för barnhanddukar och kläder är också i barnens höjd. Vi är noga med ordningen och att varje sak har sin plats. Vi litar på att barnen är kompetenta och att de hela tiden lär sig nya saker. De har en otrolig vilja att göra saker själva. Viktigast för barnen är att få känna att ”jag kan själv” – personalens uppgift är att hjälpa barnen att lyckas. Barnen får arbeta i sin egen takt och med de aktiviteter de själva väljer. Allt för att de ska bli så självständiga som möjligt – det stärker självkänslan. De vardagliga aktiviteterna är viktiga. Barnen hjälper bland annat till med att duka, vattna blommorna, torka borden och hämta mat. Barnen får också lära sig att ta hand om sig själva, till exempel tvätta händerna och klä på och av sig kläderna. Barnen får mycket utrymme till att träna motoriken. Det gäller både grov- och finmotoriken, som att bära tunga saker, hälla, ösa, plocka små föremål, sopa. övar barnens motoriska förmåga. Miljön är noga genomtänkt för att främja barnens behov av rörelse – både inomhus och utomhus. Vi lägger stor vikt vid att stimulera språket genom att prata med och lyssna på barnen i alla vardagliga situationer, till exempel när vi sitter och äter. Barn lär sig genom att lyssna, prata och kommunicera med andra barn, men framför allt med vuxna. Verklighetsförankrade sagor, sånger, rim och ramsor används dagligen. Vi vet att barnens matvanor grundläggs tidigt – därför är det viktigt att måltiderna är lustfyllda och att det råder en tillåtande atmosfär, lugn och ro. Barnen vilar efter lunch. På Stora Sebran har vi sagovila. Promenaden till och från Lilla Sebran går för många längs Norr Mälarstrand.