Öppettider och omsorg

Vi erbjuder omsorg inom de öppettider som fastslås av Stockholm stads riktlinjer. Det innebär att förskolan ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton, och midsommarafton inom ramtiden kl 06.30 -18.30. Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och delplatser ska erbjudas.

Vi erbjuder våra medlemmar en alternativ förskola om verksamheten har stängt, och det inom skäligt avstånd.

För senaste versionen gällande stadens riktlinjer hänvisar vi till www.stockholm.se