Förslag och synpunkter

Hej! Vad kul att du vill lämna synpunkter eller förslag för att göra Förskolan Sebran bättre!

Innan du skickar in det så fundera på följande. Vi vill ha så mycket info som möjligt då det är möjligt att lämna anonymt och det är därför svårt för oss att följa upp om det är otydligt.

  • Ska mottagaren vara styrelsen eller förskolechefen?
  • Om det är synpunkt eller förslag som du önskar, hur ser du en lösning?
  • Vad är bakgrunden till synpunkten och förslaget?
  • Som föräldrakooperativ är vi beroende av samtliga medlemmars engagemang därför ber vi dig även att berätta hur du är en del i lösningen.

Vi hanterar ärendena under punkten övrigt i samband med de styrelsemöten som under terminen sker varje månad.

Tack!

Ämne

Ditt meddelande

Ditt namn (frivilligt)

Din epost (frivilligt)