Förskolan Sebran drivs som föräldrakooperativ med tydlig arbetsfördelning mellan personal, styrelse och övriga medlemmar.

Föräldrakooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Du är därför inte bara förälder (vårdnadshavare) till ditt barn, du är också medlem i en förening som ska tillgodose en fungerande och trevlig arbetsplats för personalen så att de kan tillgodose alla barnens behov. Du hjälper också till att säkerställa föreningens fortlevnad.

Du har därmed en unik möjlighet att påverka hur förskolan fungerar! I utbyte får du inblick i och kunskap om ditt barns vardag. Det är också ett trevligt sätt att lära känna de andra barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare, dels på förskolan och dels på de återkommande familjeaktiviteterna!

Detta gör medlemmarna i föreningen:

  • Deltar på föreningsstämmor, medlemsmöten och föräldramöten.
  • Hjälpa till att fixa saker i lokaler och på innergården både löpande och genom att delta i fixardagar som vanligtvis utlyses en gång per termin.
  • Går in som eventuell jour vid personalbrist. (Detta sker dock väldigt sällan)
  • Engagerar sig i styrelsen under någon period.
  • Vi anlitar städfirma, vilket betyder att inga medlemmar behöver städa.

Möjlighet till ansökan finns här: https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/forskolan-sebran/

Vill du veta mer?

För övriga frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på

Telefon: 070-414 85 43

Mail: info@sebran.se