För föräldrar/medlemmar

Förskolan Sebran drivs som föräldrakooperativ med tydlig arbetsfördelning mellan personal och styrelse.  Du som har barn på förskolan kommer att vara delaktig i verksamheten då och då.

Som medlem i föräldraföreningen är du som förälder med och ser till att barnen och personalen har en fungerande arbetsplats.

I utbyte får du inblick i och kunskap om ditt barns vardag. Det är också ett trevligt sätt att lära känna de andra barnen och deras föräldrar, dels på förskolan och dels på de återkommande familjeaktiviteterna!

Detta gör föräldrarna:

  • Deltar i de fixardagar som vanligtvis utlyses två gånger per år.
  • Går in som eventuell jour vid personalbrist. (Detta sker dock väldigt sällan)
  • Möjlighet att engagera sig i styrelsearbetet under någon period.
  • Deltar på föreningsstämmor och föräldramöten.

Vill du veta mer? 

Mer information hittar du i vårt infoblad: Information till föräldrar och medlemmar

Möjlighet till ansökan finns här: https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/forskolan-sebran/

För övriga frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på

Telefon: 070-414 85 43

Mail: info@sebran.se

Våra Stadgar

Stadgar Föräldraföreningen Sebran 2016

Sekretess & Tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt