Välkommen till Sebran

Välkommen till Sebran, en förskola på Kungsholmen som drivs av en föräldraförening, enligt Stockholmsstads riktlinjer. Sebrans verksamhet inspireras av Maria Montessoris pedagogiska tankar och följer läroplanen för förskolan.

Sebran

Vi arbetar aktivt med att vara lyhörda för barnens intressen och lust att lära. Vi vill stötta och uppmuntra barnen att bli självständiga individer med tro på sig själva. På Lilla Sebran går 14 barn i åldrarna 1-3 år och på Stora Sebran går 18 barn mellan 3-5 år. Små barngrupper och hög personaltäthet skapar en lugn och harmonisk miljö.

Sebran drivs av en föräldraförening vilket innebär engagemang från föräldrarnas sida. Föräldrakooperativet är välskött med tydlig arbetsfördelning mellan personal och styrelse. Läs mer under Föräldraförening vad som förväntas av våra medlemmar.

Vi satsar på kulturella aktiviteter för barnen, så att det varje termin finns möjlighet att exempelvis gå på teater, museer och konserter.

Varje vecka görs utflykter i små och stora grupper anpassade efter barnens ålder. De större barnen har en hel utomhusdag per vecka då det ofta ger sig av på en längre utflykt med matsäck, medan de mindre barnen går på promenad för att upptäcka sin närmiljö.

Vi håller till i ljusa och trevliga lokaler. Lilla Sebran på John Ericssonsgatan 6 har en egen trädgård, där vi odlar blommor, frukt och grönsaker. Stora Sebrans lokaler, med adress Kungsholmstorg, vetter mot gröna Landstingsparken där vi ofta leker och åker pulka när det finns snö.

Förskolan har en tidig och stark roll i hur barn lär sig definiera världen. En viktig målsättning för verksamheten på Sebran är att aktivt jobba med att bemöta alla människor lika och det har också ha en framträdande roll i pedagogiken. Vi arbetar strategiskt och kontinuerligt för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande av föräldrar och barn, både utifrån en mångkulturell aspekt och ur ett HBT-perspektiv. Hos oss är alla välkomna och vi ger alla samma möjligheter och rättigheter!

Ekologiskt och närodlat. Matvanor har stor betydelse för hälsan och bra mat i kombination med fysisk aktivitet gör barnen pigga och friska. Dessutom blir det lättare och roligare att både leka och lära. Därför använder vi ekologiska och närodlade alternativ i så stor utsträckning som möjligt. Vi lagar inte maten själva utan använder en noggrann utvald cateringleverantör som lever upp till våra höga krav på näringsrik, variationsrik och god mat. Sebran är delaktig i att utforma menyn tillsammans med leverantören.

Giftfri förskola. Barn är både mer känslig och mer utsatta för kemikalier än vuxna. Vi tycker att det är viktigt att tänka på vad våra barn kommer i kontakt med och att minska deras exponering. Därför har vi valt att jobba efter de rekommendationer som Stadens Kemikaliecentrum sammanställt i sin kemikalieplan för en giftfri förskola.

  • Bland annat har vi satt upp följande policys:
    Vi väljer miljömärkt och parfymfritt. Alla hygien, städ och tvätt artiklar som används inom verksamheten är märkta med astma- och allergiförbundets symbol.
  • Mjuka plastleksaker. Leksaker ska som regel vara CE-märkta. Vi rensar systematiskt ut äldre leksaker och framför allt de som barnen gärna stoppar i munnen.
  • Elektronik. Det finns ingen elektronik i leksakerna. Och verksamheten använder modern CE-märkt elektronisk utrustning i undervisningen.
  • Förskolan städas regelbundet av städfirma och för att minska damm där miljögifter kan samlas så damm- och våttorkas samt dammsugs lokalerna.
  • När nya textilier köps in tvättas de innan de används för första gången. Detta gäller även gosedjur. Vid inköp av nya möbler och leksaker torkas dessa av för att minska resterna av olika kemikaliebehandlingar.
  • Bland de teman som styr undervisningen finns det ett tydligt miljötänk. Detta innebär att ett återkommande tema är återvinning, men även aktuella händelser tas upp som tex globala klimatmöten.