Sebrans kö

Nu kan du som förälder ställa ditt barn i kö till Förskolan Sebran via Stockholm Stad.

De kriterier som Sebran tillämpar för urval är följande:

  • Vi tillämpar syskonförtur
  • Vi strävar efter en jämn åldersfördelning på avdelningarna
  • Längst ködatum

Vid erbjudande av plats kontaktas berörda familjer via telefon samt vid behov via mail. Familjer som erbjudits plats ska svara inom tre dygn för att garanteras plats, annars erbjuds platserna till den som står näst på kö. Tackar man nej till sin plats eller inte svarar i tid innebär det att köplatsen förloras.

Om en familj tackar ja till platsen men önskar nyttja den vid ett senare tillfälle måste det ske i samförstånd med förskolan och det ska ske samtidigt som platsen har accepterats.

Viktigt! Vi uppmanar därför samtliga i kön att uppdatera de telefonnummer och mailadresser som finns i anmälan. Vi kan inte ta hänsyn till om dessa är felaktiga.

För frågor eller mer information kontakta oss på:

info@sebran.se
070-414 85 43


Stora Sebran ligger ett stenkast bort från Kungsholmstorg.