Intressen och talanger

Vi är en relativt liten förening och vi träffas ju titt som tätt men för att underlätta för styrelse och valberedning att be om hjälp i diverse frågor så samlar vi in lite medlemsinformation.

Informationen lagras på ett säkert sätt som endast tillgängligt för styrelsen och raderas när vårdnadshavaren inte har något barn på Sebran längre.

Vill du istället lämna in det på papper så går det utmärkt. Ladda då ner och skriv ut detta formulär.

Fyll i ett för varje vårdnadshavare.

    Innehållet i detta formulär går till ordföranden i styrelsen.