Vi på Sebran

alt-textHär är några av oss som arbetar på Sebran

Tina Knutar (förskolechef)

– Jag är montessorilärare och förskolechef på Sebran. Jag har arbetat här sedan hösten 2002 och trivs väldigt bra. Mitt arbete är väldigt varierande, jag har förmånen att få vara på båda våra avdelningar samtidigt som jag har en del administrativa bitar på mitt bord. I mitt arbete med barnen tycker jag det är viktigt att varje barn blir sett och uppmärksammat, att varje barn får möjlighet att lyckas i stora och små uppgifter och på så sätt kan få ett starkt självförtroende. Jag tycker att vi på Sebran, personal och föräldrar, har alla möjligheter att ge våra barn bästa möjliga start i livet.

Merja Wikla-Tayip
– Jag har arbetat på Lilla Sebran sedan hösten 2000. Förutom att jag är utbildad barnskötare och småbarnspedagog med montessoriinriktning, så har jag gått på konstskola och fotoskola med inriktning på dokumentär och reportage. Mitt intresse för bild och form gör att jag tycker särskilt mycket om att jobba med de skapande aktiviteterna på Sebran.

Anita Bengs
– Jag har arbetat på Sebran sedan februari 2012 och sedan vårterminen 2013 är jag på Stora Sebran. Jag är utbildad barnskötare och även småbarnspedagog med montessoriinriktning. Jag har arbetat med barn, andras och egna, i 35 år. Jag tycker om att umgås med barnen, sjunga, dansa och ha utomhusaktiviteter.

Vår roll är att ge varje barn ömhet, respekt och stimulans. Vi utgår från varje barns behov och intresse. Vi arbetar efter Maria Montessoris tankar om att ”hjälpa barnen att lyckas”.