Föräldraföreningen

alt-textFöräldrakooperativet är välskött med tydlig arbetsfördelning mellan personal och styrelse. Att ha barn på förskolan Sebran kräver engagemang från dig som förälder. Vi har avsteg från öppenhetskravet.

Som medlem i föräldraföreningen är du som förälder delansvarig för att barnen och personalen har en fungerande arbetsplats.

I utbyte får du inblick i och kunskap om ditt barns vardag. Det är också ett trevligt sätt att lära känna de andra barnen och deras föräldrar, dels på förskolan och dels på de återkommande familjeaktiviteterna!

Detta gör föräldrarna:

  • Ingår i någon arbetsgrupp (utomhusgrupp, inredningsgrupp och lokalgrupp).
  • Deltar i de fixardagar som vanligtvis utlyses två gånger per år.
  • Går in som jour vid personalbrist.
  • Så många föräldrar som möjligt är engagerade i styrelsearbetet under någon period.
  • Deltar på föreningsstämmor och föräldramöten.

Vill du veta mer? 

Mer information finns i vårt avsteg som du kan ladda ner här eller söka fram på Stockholm stads hemsida.

Läs mer om vad det innebär att ha barn på föräldrakooperativet Sebran i vårt infoblad som vi tagit fram till nya föräldrar. Kontakta Sebran om ni önskar mer information eller för att ta del av dessa dokument. Du kan även ladda ner  förskolans stadgar här.

Läs även Riktlinjer för Fristående förskolor i Stockholms Stads regler, riktlinjer och styrdokument som du hittar här. Där framgår regler för bland annat öppettider. Den version som reviderades i januari 2015 kan du ladda ner här men rekommendation är att hämta ner den senaste versionen som ligger på Stockholm stads hemsida.